Bodem

Gepubliceerd op 5 juli 2018

In 2030 willen we de in Overijssel aanwezige bodemverontreiniging onder controle hebben. Dit doen we door de bodem te beschermen en saneren (schoonmaken). Een goede bodem is belangrijk voor drinkwater, landbouw en natuur.

Op deze pagina vindt u de cijfers en statistieken over duurzaam gebruik en ordenen van de ondergrond. In de bodematlas vindt u verschillende kaarten over de ondergrond van Overijssel.

Afbeelding graafmachine op terrein

Contact

Publieke Dienstverlening
Karin Verhagen

Telefoonnummer: 038 499 74 06
E-mailadres: CMG.Verhagen@overijssel.nl

Cijfers

Kaarten

Bodemrapportage

Met de bodematlas kunt u in 5 stappen een bodemrapportage opvragen:

  1. Kies in de map Herstellen, Bodemkwaliteit de kaartlaag 'bodemverontreiniging'.
  2. Dubbelklik in het scherm voor de Makelaarsmodule en klik op bodemrapportage.
  3. Selecteer het gebied waar u een rapportage over wilt opvragen.
  4. Vraag de rapportage op, u krijgt een e-mail met een link.
  5. Haal de rapportage op via de link in de e-mail.

Zie ook

Wat doet de provincie?: Bodem en ondergrond