Toename goederenvervoer in Overijssel

Gepubliceerd op 20 juli 2017

De hoeveelheid vrachtverkeer over de weg is in 2016 gestegen. Op provinciale wegen en op Rijkswegen reden er ruim 3% meer vrachtauto’s over de meetpunten. Het goederenvervoer over het spoor in Overijssel laat een stijging van 25% zien. Dit lijkt onder andere een gevolg te zijn van werkzaamheden in Gelderland aan de Betuweroute en de aansluiting op het spoornetwerk in Duitsland. Het aantal scheepvaartbewegingen is ongeveer gelijk gebleven. Dat blijkt uit de Monitor Logistiek Overijssel die de provincie Overijssel samen met Panteia heeft ontwikkeld.

Logistiek als motor voor economische groei

De provincie Overijssel ziet een sterke logistieke sector als een belangrijke motor voor economische groei en werkgelegenheid. Ter ondersteuning van dat beleid is de Monitor Logistiek Overijssel ontwikkeld. In deze monitor worden de belangrijkste ontwikkelingen in de logistieke sector in Overijssel in kaart gebracht voor de thema’s economie en werkgelegenheid, goederenstromen en goederenverkeersbewegingen. De monitor wordt jaarlijks geactualiseerd. Het thema goederenverkeersbewegingen bevat inmiddels cijfers uit 2016, voor de overige thema’s volgen deze binnenkort.

Ontwikkeling goederenvervoer over de weg

De hoeveelheid vrachtverkeer over de weg is in 2016 gestegen. Op provinciale wegen nam het aantal vrachtauto’s met 3,4% toe en op Rijkswegen met 3,0%. Het personenautoverkeer steeg ook, maar iets minder dan het vrachtverkeer. Op de Rijkswegen in Overijssel ligt het aandeel vrachtverkeer in 2016 op 18,5%, op provinciale wegen op 12,9%. Sinds 2015 is er weer groei te zien in de hoeveelheid vrachtverkeer. Ondanks deze groei is de hoeveelheid middelzwaar vrachtverkeer in 2016 nog wel 3% lager dan in 2012. De hoeveelheid zwaar vrachtverkeer liep minder sterk terug na 2012 en is in 2016 4% hoger dan in 2012.

Ontwikkeling goederenvervoer over het water

Het aantal scheepvaartbewegingen was in 2016, ondanks economische groei, ongeveer hetzelfde als in 2015. In 2015 was er een langere periode van laagwater. Bij laagwater kunnen schepen niet vol beladen varen waardoor er meer schepen ingezet moeten worden.

Ontwikkeling goederenvervoer over het spoor

Door de beperkte overslagfaciliteiten in Overijssel betreft het grootste deel van de goederentreinen in Overijssel doorvoerverkeer. Het aantal treinen op de verbinding West-Oost (Apeldoorn-Deventer-Almelo-Oldenzaal-Duitsland) is sterk gegroeid terwijl dit aantal op de verbinding naar het noorden (Amersfoort-Zwolle-Meppel) fors is gedaald.