Goede waardering regionaal openbaar vervoer

Gepubliceerd op 3 april 2017

De waardering van het regionale openbaar vervoer in Overijssel is in 2016 toegenomen vergeleken met 2015. Dit blijkt uit de OV-Klantenbarometer 2016. De waardering is van een 7,5 naar een 7,6 gegaan. Ook landelijk gezien is de waardering van een 7,5 naar een 7,6 gestegen.

De OV-Klantenbarometer is een landelijk klanttevredenheidsonderzoek voor het regionaal openbaar vervoer dat jaarlijks wordt uitgevoerd door I&O Research en Inno-V in opdracht van het CROW-KpVVCROW-KpVV: Het CROW is een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer. Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) is hier sinds 2009 een onderdeel van..

In 2016 lag de waardering voor de busconcessiesEen concessie voor het openbaar vervoer is een pakket van lijnen en/of andere vervoersdiensten die een OV-autoriteit (provincie) onder bepaalde voorwaarden exclusief aan een vervoerder toekent. in Overijssel tussen de 7,5 en de 7,7. Voor de treindiensten lag de waardering tussen de 7,0 en de 7,7.
Op kaart 1 is de score per busconcessie en per treindienst in 2016 in Overijssel in beeld gebracht. In de tabellen 1 en 2 staan de cijfers die bij deze kaart horen.

Waardering voor busvervoer stijgt licht

Bij de busconcessies in IJsselmond en Twente is een kleine toename van de algemene waardering te zien. De waardering in Midden-Overijssel is gelijk gebleven. Midden-Overijssel en Twente worden in 2016 allebei met een 7,7 beoordeeld. IJsselmond met een 7,5.

Tabel 1: Algemeen klantenoordeel busconcessies in Overijssel, per gebied, 2013-2016 (rapportcijfer)
2013 2014 2015 2016
IJsselmond 7,3 7,3 7,4 7,5
Midden-Overijssel 7,7 7,7 7,7 7,7
Twente 7,7 7,6 7,6 7,7

Bron: OV-Klantenbarometer 2016

In de drie concessiegebieden zijn zitplaats, gemak van instappen en gebruiksgemak van de OV-chipkaart de drie onderdelen met de hoogste beoordelingen. Ze scoren (ruim) boven de acht.  Ook landelijk gezien zijn dit de best gewaardeerde onderdelen. Het onderdeel tarief scoort in de drie concessiegebieden lager dan een zes. In IJsselmond en Midden-Overijssel scoort ook informatie bij vertragingen nog onder de zes; in Twente wordt daarvoor gemiddeld een 6 gegeven. Ook hier is dat hetzelfde beeld als bij de landelijke cijfers. Gevraagd naar verbeterpunten wordt in Twente en Midden-Overijssel geven van informatie bij vertragingen het vaakst genoemd (respectievelijk 23% en 18%). In IJsselmond wordt dit ook als belangrijk verbeterpunt gezien(19%), maar daar scoren kans op een zitplaats (21%) en frequentie (22%) hoger.

Treindienst Zwolle-Emmen in top drie regionale treindiensten

De treindienst Zwolle-Emmen wordt in 2016 gewaardeerd met een 7,7 en staat daarmee landelijk gezien op de derde plek van best gewaardeerde regionale treindiensten. De waardering is gelijk gebleven vergeleken met het jaar daarvoor. Ook bij de treindienst Zwolle-Enschede is de waardering gelijk gebleven. Bij de drie andere treindiensten is er een kleine toename te zien van de algemene waardering. In 2015 is de treindienst Zwolle-Enschede overgedragen aan de provincie en is het een regionale treindienst geworden. Daarvoor maakte deze treindienst deel uit van het hoofdrailnet. Het vervoer wordt nog wel steeds verzorgd door de Nederlandse Spoorwegen (NS). Vanaf eind 2017 is Syntus de vervoerder en wordt de lijn geëlektrificeerd. De verwachting is dat dan de relatief lage beoordeling van een 7  omhoog zal gaan. Ook Almelo-Hardenberg en Zutphen-Hengelo-Oldenzaal behoren tot de vijf regionale treindiensten in Nederland met de laagste waarderingsscore. Voor deze twee treindiensten geldt echter dat de waardering met een 7,3 weinig afwijkt van de lijnen daar vlak boven op de ranglijst.

Tabel 2: Algemeen klantenoordeel over regionale treindiensten in Overijssel, 2013-2016 (rapportcijfer)
2013 2014 2015 2016
Zwolle-Kampen 7,8 7,5 7,5 7,6
Zwolle-Emmen 7, 7 7,6 7,7 7,7
Almelo-Hardenberg 7,3 7,4 7,2 7,3
Zutphen-Hengelo-Oldenzaal 7,2 7,1 7,2 7,3
Zwolle-Enschede - - 7,0 7,0

Bron: OV-Klantenbarometer 2016

De treindiensten Zwolle-Emmen en Zwolle-Kampen krijgen in 2016 voor het onderdeel punctualiteit een hoog cijfer, respectievelijk een 8,1 en een 8,3. Het landelijke gemiddelde voor regionale treindiensten op dit onderdeel was een 7,7. Met een 6,9 zit de treindienst Zwolle-Enschede daar ruim onder. Met uitzondering van de treindienst Zwolle-Emmen scoren alle treindiensten in Overijssel op het onderdeel geluid lager dan het landelijk gemiddelde voor regionale treindiensten. Dit gemiddelde is een 6,3. Zwolle-Emmen scoort een 6,7 en de overige treindiensten een 5,7 of een 5,9. Op het onderdeel informatie bij vertragingen scoort Almelo-Hardenberg lager dan het landelijke gemiddelde voor regionale treindiensten. Het gemiddelde is een 6,5 en Almelo-Hardenberg scoort een 6,1. De overige treindiensten scoren tussen een 6,5 en een 6,7. Met uitzondering van de treindienst Almelo-Hardenberg wordt voor alle treindiensten de kans op een zitplaats het vaakst genoemd als verbeterpunt. Bij Almelo-Hardenberg wordt informatie bij vertragingen als belangrijkste verbeterpunt gezien.