Filezwaarte toegenomen in 2016

Gepubliceerd op 10 januari 2017

Het aantal files in Overijssel is in 2016 weer gestegen. In 2016 lag de filezwaarte op ruim 154.000 kilometerminuten. In totaal stonden we in 2016 in Overijssel 798 uur in de file met een totale lengte van 7.119 kilometer. Rijksweg A1 is verantwoordelijk voor meer dan 50% van de filezwaarte in Overijssel en op de A28 nam de filezwaarte het meest toe in 2016.

In 2016 is de filezwaarteFiles worden uitgedrukt in filezwaarte. Filezwaarte wordt uitgedrukt in kilometerminuten. Dit is een vermenigvuldiging van de lengte van de file (in kilometers) en de duur ervan (in minuten). De filezwaarte geeft dus het totaal aantal kilometerminuten aan van files. in Overijssel met 11% toegenomen ten opzichte van 2015. In Nederland nam de filezwaarte toe met 12%. De avondspits zorgt voor de meeste drukte op de weg. Meer dan de helft van alle files staan in de avondspits en bijna 30% van de files staan tijdens de ochtendspits.

Files vooral op autosnelwegen

In 2016 lag de filezwaarte in Overijssel op 154.331 kilometerminuten. De filezwaarte lag daarmee weer hoger dan in 2015. In 2010 lag de filezwaarte nog rond de 250.000 kilometerminuten per jaar. In 2011 daalde de filezwaarte in Overijssel fors ten opzichte van de jaren ervoor. Dit komt door de verbetermaatregelen op de A28 tussen knooppunt Hattemerbroek en Lankhorst. Inmiddels zien we op de A28 de filedruk wel weer toenemen in de afgelopen twee jaar door de toename van het verkeer.

In figuur 1 is de ontwikkeling van de filezwaarte in Overijssel te zien. De files in Overijssel worden vooral op autosnelwegen geregistreerd. Files op de provinciale en gemeentelijke wegen worden niet of nauwelijks geregistreerd. Op dit type wegen is bijna geen filevorming. In 2015 nam de filedruk in Overijssel fors toe na vier jaar van stabilisatie. In 2015 steeg de filedruk met 59% ten opzichte van het jaar ervoor. In 2016 zet de stijging door met een 11% grotere filedruk.

Figuur 1: Ontwikkeling filezwaarte in Overijssel, 2007-2016 (kilometerminuten)

Figuur 1: Ontwikkeling filezwaarte in Overijssel, 2007-2016 (kilometerminuten)

Bron: Rijkswaterstaat

Bekijk hier de cijfers van figuur 1 (pdf, 44 kB)

Ten opzichte van Nederland is de filezwaarte in Overijssel gering. Slechts 1,4% van de totale filezwaarte in Nederland vindt plaats op een weg in Overijssel.

Op de A1 staan de meeste files

In de provincie Overijssel zijn de snelwegen A1 (Apeldoorn–Hengelo), A28 (Hattemerbroek–Meppel) en A35 (Almelo-Enschede) de belangrijkste filegevoelige trajecten. Op de A1 nam de filedruk in 2016 af ten opzichte van vorig jaar, met 10%. De A1 heeft wel veruit de zwaarste filedruk ten opzichte van de andere Rijkswegen in Overijssel. Op de A28 en de A35 nam de filedruk met respectievelijk 64% en 37 % toe.

Op de A28 lag de filedruk vooral in de maanden augustus en september hoog. Dit was ten gevolge van wegwerkzaamheden.

Figuur 2: Filezwaarte naar traject in 2014, 2015 en 2016 (kilometerminuten)

Figuur 2: Filezwaarte naar traject in 2014, 2015 en 2016 (kilometerminuten)

Bron: Rijkswaterstaat

Bekijk hier de cijfers van figuur 2 (pdf, 45 kB)

Op de A1 ligt de filezwaarte in 2016 op bijna 90.000 kilometerminuten. De A1 is daarmee verantwoordelijk voor meer dan 50% van de totale filezwaarte in Overijssel. In 2016 stond er op de A1 4.651 kilometer aan file over een duur van 430 uur. Op de A28 stond er 1.282 kilometer file over 193 uur en op de A35 1.001 kilometer file over 128 uur.