Nevenfuncties

Gepubliceerd op 21 juni 2018

Overzicht van nevenfuncties van de medewerkers (schaal 14 en hoger) provincie Overijssel.

Nevenfuncties Secretaris

Nevenfuncties (*) Allen q.q.

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Directeur (18)

Eenheid (*)/ team

Directie

Voorzitter bestuur Cooperatieve exploitatie vereniging van eigenaren villapark Langweer, sinds 6 augustus 2016

onbetaald

geen

Lid bestuur Lokaal netwerk Vallei en Veluwe, sinds medio 2016.

onbetaald

geen

Nevenfuncties Directeur Strategie

Nevenfuncties (*) Allen q.q.

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Directeur (18)

Eenheid (*)/ team

Directie

Lid bestuur Stichting Sail Amsterdam

onbetaald

Lid Programmaraad Kenniscentrum Leefomgeving, Saxion Hogeschool

onbetaald

Voorzitter Klankbordgroep Markermeerdijken

onbetaald

Lid kernteam Expertisenetwerk Waterveiligheid

onbetaald

Nevenfuncties hoofd eenheid Publieke Dienstverlening

Nevenfuncties (*) Allen q.q.

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Hoofd Eenheid (16)

Eenheid (*)/ team

Publieke Dienstverlening / PDL

Lid Raad van Toezicht, Baudartius College Zutphen

onbetaald

geen

Nevenfuncties hoofd eenheid Wegen en Kanalen

Nevenfuncties (*) Allen q.q.

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Hoofd Eenheid (16)

Eenheid (*)/ team

Wegen en Kanalen / WKL

Water ontmoet water, bestuurslid

onbetaald

Novi Verkeersacademie, beroepencommissie

onbetaald

Wegbeheerders ontmoeten wegbeheerders,
bestuurslid

onbetaald
Lid programma-adviesraad (PAR) van de SWOV ( Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) onbetaald
Voorzitter programmaraad Fonds Collectieve Kennisontwikkeling (FCK) onbetaald
Gecommitteerde Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) onbetaald
Verkeer in Beeld, Columnist onbetaald

Lid AAC Mobiliteit ( IPO) (in hoedanigheid van HE)

onbetaald

Voorzitter Stuurgroep Nationale         Bewegwijzeringsdienst

onbetaald

Opdrachtgeversberaad       Nationale Databank Wegverkeersgegevens

onbetaald

Pioneering, participant (in hoedanigheid van HE)

onbetaald

Voorzitter WOW Weg en Water Noordoost-Nederland

onbetaald
Lid LVMB (Landelijk Verkeersmanagement Beraad) onbetaald
Stuurgroeplid Asfaltimpuls onbetaald

Nevenfunctie hoofd eenheid Project- en Programmamanagement

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Hoofd Eenheid (16)

Eenheid (*)/ team

Project- en Programmamanagement / PPMM

Bestuurslid Stichting OmniSport Zwolle onbetaald

Nevenfuncties hoofd eenheid Bedrijfsvoering

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Hoofd Eenheid (16)

Eenheid (*)/ team

Bedrijfsvoering / BVL

Bestuurslid stichting RAAP

onbetaald

Vacature Hoofd eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Nevenfunctie hoofd eenheid Economie en Cultuur

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Hoofd Eenheid (16)

Eenheid (*)/ team

Economie en Cultuur / ECLS

Lid werkveldadvies- commissie Chr. Hogeschool
Windesheim
onbetaald
Lid adviesraad Van Ede en Partners onbetaald
Lid bestuur Overijsselse Kastelenstichting onbetaald
Lid Raad van Toezicht Sportservice Zwolle onbetaald

Nevenfunctie hoofd eenheid Bestuurs- & Concernzaken

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Hoofd Eenheid (16)

Eenheid (*)/ team

Bestuurs- & Concernzaken / BCLS

Lid klachtencommissie Signalis Vacatiegeld per zitting / verder onbetaald
Penningmeester Stichting Vrienden van de Vuurvogel onbetaald

Nevenfunctie hoofd eenheid Natuur en Milieu

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Hoofd Eenheid (16)

Eenheid (*)/ team

Natuur en Milieu /NML

Nevenfuncties

Geen

Nevenfunctie hoofd eenheid Publieke Dienstverlening

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Hoofd Eenheid (16)

Eenheid (*)/ team

Publieke Dienstverlening / PDL

Lid Raad van Toezicht Baudartius College, Zutphen onbetaald

Nevenfunctie programmaleider 1

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Programmaleider (14)

Eenheid (*)/ team

Project- en Programmamanagement / PPMP

Nevenfuncties

Geen

Nevenfunctie programmaleider 2

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Programmaleider (14)

Eenheid (*)/ team

Project- en Programmamanagement / PPMP

Raadslid gemeenteraad Deventer betaald

Nevenfunctie programmaleider 3

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Programmaleider (15)

Eenheid (*)/ team

Project- en Programmamanagement / PPMP

Lid steunfractie CU te Kampen onbetaald

Nevenfunctie programmaleider 4

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Programmaleider (14)

Eenheid (*)/ team

Project- en Programmamanagement / PPMP

Raad van Toezicht en Advies Stichting Platform Geothermie

onbetaald (wel onkostenvergoeding)

Nevenfunctie programmaleider 5

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Programmaleider (14)

Eenheid (*)/ team

Project- en Programmamanagement / PPMP

Assessor op de Hogeschool Arnhem Nijmegen bij het Civil Society Lab.

Beperkte examenvergoeding

Nevenfunctie Adjunct hoofd eenheid Bestuurs- en Concernzaken

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Adjunct hoofd eenheid (14)

Eenheid (*)/ team

Bestuurs- en Concernzaken / BCL
Coördinator Jantje Beton Zwolle onbetaald

Nevenfunctie Adjunct hoofd eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Adjunct hoofd eenheid (14)

Eenheid (*)/ team

Ruimte en Bereikbaarheid / RBL
Lid programmaraad Ruimte & Mobiliteit CROW/KpVV onbetaald
Extern gecommitteerde Opleiding Ruimte-Mobiliteit Hogeschool Windesheim onbetaald

Nevenfunctie Adjunct hoofd eenheid Publieke Dienstverlening

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Adjunct hoofd eenheid (14)

Eenheid (*)/ team

Publieke dienstverlening / PDL
Bestuurslid Koninklijke Orkestvereniging Thomas à Kempis te Zwolle onbetaald

Vacature Adjunct hoofd eenheid Project- en Programmamanagement

Nevenfunctie Adjunct hoofd eenheid Bedrijfsvoering

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Adjunct hoofd eenheid (14)

Eenheid (*)/ team

Bedrijfsvoering/BVL
Lid verantwoordingsorgaan ABP (vanaf 01.07.2018) Betaald Ja
Voorzitter vereniging ‘Door Vriendschap Verbonden’ Onbetaald

Nevenfunctie Griffier

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Griffier (14)

Eenheid (*)/ team

Griffie
Voorzitter landelijke vereniging van Griffiers onbetaald

Nevenfunctie manager Trendbureau Overijssel

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Manager (14)

Eenheid (*)/ team

Bestuurs- en Concernzaken
Bestuurslid Stichting Ijssellandschap betaald

Nevenfunctie Concerncontroller

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Concerncontroller (14)

Eenheid (*)/ team

Bestuurs- en Concernzaken / BCCT

Secretaris CDA Provincie Utrecht onbetaald

Nevenfunctie Strateeg Eenheid Economie en Cultuur

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Strateeg (14)

Eenheid (*)/ team

Economie en Cultuur/ ECLS

Penningmeester Stichting Dominicanenklooster Zwolle / Rectoraat St. Thomas van Aquino

onbetaald

Nevenfunctie Strateeg eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Strateeg (14)

Eenheid (*)/ team

Ruimte en Bereikbaarheid / RBBS
Voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Edam-Volendam Vacatiegeld per vergadering

(*) Deze gegevens worden voor medewerkers vanaf schaal 14 ter inzage gelegd op het provinciehuis.

Nevenfunctie Strateeg eenheid Natuur en Milieu

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Strateeg (14)

Eenheid (*)/ team

Natuur en Milieu / NMLS

Nevenfunctie

Geen

Nevenfunctie Strateeg eenheid Bestuur- en Concernzaken

Nevenfuncties (*)

Betaald/onbetaald

Opgelegde beperkingen (*)

Info

Functie / schaal(*)

Strateeg (14)

Eenheid (*)/ team

Bestuur en Concern/ BCLS

Nevenfunctie

Geen