Nevenfuncties

Gepubliceerd op 9 november 2018

Overzicht van nevenfuncties van de medewerkers (schaal 14 en hoger) provincie Overijssel.

Directeur Strategie / Secretaris a.i.

Functieschaal: 18

Nevenfuncties:

 • Lid bestuur Stichting Sail Amsterdam, onbetaald
 • Lid Programmaraad Kenniscentrum Leefomgeving, Saxion Hogeschool - onbetaald
 • Voorzitter Klankbordgroep Markermeerdijken - onbetaald
 • Lid kernteam Expertisenetwerk Waterveiligheid - onbetaald

Hoofd eenheid Publieke Dienstverlening

Functieschaal: 16

Nevenfunctie:

 • Lid Raad van Toezicht, Baudartius College Zutphen - onbetaald

Hoofd eenheid Wegen en Kanalen

Functieschaal: 16

Nevenfuncties:

 • Water ontmoet water, bestuurslid - onbetaald
 • Novi Verkeersacademie, beroepencommissie - onbetaald
 • Wegbeheerders ontmoeten wegbeheerders, bestuurslid - onbetaald
 • Lid programma-adviesraad (PAR) van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) - onbetaald
 • Voorzitter programmaraad Fonds Collectieve Kennisontwikkeling (FCK) - onbetaald
 • Gecommitteerde Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) - onbetaald
 • Verkeer in Beeld, Columnist - onbetaald
 • Lid AAC Mobiliteit ( IPO) (in hoedanigheid van HE) - onbetaald
 • Voorzitter Stuurgroep Nationale Bewegwijzeringsdienst - onbetaald
 • Opdrachtgeversberaad Nationale Databank Wegverkeersgegevens - onbetaald
 • Pioneering, participant (in hoedanigheid van HE) - onbetaald
 • Voorzitter WOW Weg en Water Noordoost-Nederland - onbetaald
 • Lid LVMB (Landelijk Verkeersmanagement Beraad) - onbetaald
 • Stuurgroeplid Asfaltimpuls - onbetaald

Hoofd eenheid Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 16

Nevenfunctie:

 • Bestuurslid Stichting OmniSport Zwolle - onbetaald

Hoofd eenheid Bedrijfsvoering

Functieschaal: 16

Nevenfunctie:

 • Bestuurslid stichting RAAP - onbetaald

Hoofd eenheid Economie en Cultuur

Functieschaal: 16

Nevenfuncties:

 • Lid werkveldadvies- commissie Chr. Hogeschool
  Windesheim - onbetaald
 • Lid adviesraad Van Ede en Partners - onbetaald
 • Lid bestuur Overijsselse Kastelenstichting - onbetaald
 • Lid Raad van Toezicht Sportservice Zwolle - onbetaald

Hoofd eenheid Bestuurs- & Concernzaken

Functieschaal: 16

Nevenfuncties:

 • Lid klachtencommissie Signalis - Vacatiegeld per zitting / verder onbetaald
 • Penningmeester Stichting Vrienden van de Vuurvogel - onbetaald

Hoofd eenheid Natuur en Milieu

Functieschaal: 16

Nevenfuncties: geen

Programmaleider 1 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfuncties: geen

Programmaleider 2 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Raadslid gemeenteraad Deventer - betaald

Programmaleider 3 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Lid steunfractie CU te Kampen - onbetaald

Programmaleider 4 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Raad van Toezicht en Advies Stichting Platform Geothermie - onbetaald (wel onkostenvergoeding)

Programmaleider 5 Project- en Programmamanagement

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Assessor op de Hogeschool Arnhem Nijmegen bij het Civil Society Lab - beperkte examenvergoeding

Adjunct hoofd eenheid Bestuurs- en Concernzaken

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Coördinator Jantje Beton Zwolle - onbetaald

Adjunct hoofd eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

 • Lid programmaraad Ruimte & Mobiliteit CROW/KpVV - onbetaald
 • Extern gecommitteerde Opleiding Ruimte-Mobiliteit Hogeschool Windesheim - onbetaald

Adjunct hoofd eenheid Publieke Dienstverlening

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Bestuurslid Koninklijke Orkestvereniging Thomas à Kempis te Zwolle - onbetaald

Adjunct hoofd eenheid Bedrijfsvoering

Functieschaal: 14

Nevenfuncties:

 • Lid verantwoordingsorgaan ABP (vanaf 01.07.2018) - betaald (opgelegde beperkingen)
 • Voorzitter vereniging ‘Door Vriendschap Verbonden’ - onbetaald

Griffier

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Voorzitter landelijke vereniging van Griffiers - onbetaald

Manager Trendbureau Overijssel bij Bestuurs- en Concernzaken

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Bestuurslid Stichting IJssellandschap - betaald

Concerncontroller

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Secretaris CDA Provincie Utrecht - onbetaald

Strateeg Eenheid Economie en Cultuur

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Penningmeester Stichting Dominicanenklooster Zwolle / Rectoraat St. Thomas van Aquino - onbetaald

Strateeg eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Functieschaal: 14

Nevenfunctie:

 • Voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Edam-Volendam - vacatiegeld per vergadering

Strateeg eenheid Natuur en Milieu

Functieschaal: 14

Nevenfuncties: geen

Strateeg eenheid Bestuur- en Concernzaken

Functieschaal: 14

Nevenfuncties: geen

Vacatures:

 • Hoofd eenheid Ruimte en Bereikbaarheid
 • Directeur
 • Adjunct hoofd eenheid Project- en Programmamanagement