Zoeken in de site
naar boven
 

Wildbeheereenheid ‘Noord West Hoek’

Wildbeheereenheid ‘Noord West Hoek’

28 september 2011
Publicatiedatum:
3 oktober 2011
Type:
ontheffing flora en faunawet
Termijn:
30 september 2011 - 11 november 2011
Downloads:

Flora- en faunawet.

De Faunabeheereenheid van Overijssel heeft aan Gedeputeerde Staten van Overijssel een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet, artikel 68, gevraagd voor het verjagen met behulp van ondersteunend afschot van wilde eenden op schadegevoelige percelen met afrijpend graan vanaf één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang. De ontheffing wordt gevraagd in verband met belangrijke schade aan percelen met afrijpend graan in de wildbeheereenheid ‘Noord West Hoek'. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 28 september 2011 besloten de ontheffing te verlenen. De ontheffing geldt tot 15 november 2011.

Mogelijkheid van inzien
Het besluit ligt tot 11 november 2011 ter inzage in het provinciehuis te Zwolle op werkdagen vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur. Nadere inlichtingen: team Vergunningverlening, telefoonnummer 038 499 76 00.

naar boven 

Gerelateerde informatie

 
Download
 
naar boven
naar boven