Handhaving milieubeheer, verzoek


Voor wie

Iedereen

Wat

Wanneer iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u de provincie vragen om de regels te handhaven. U kunt hiertoe een handhavingsverzoek indienen.

Waarvoor

Bedrijven moeten zich houden aan de omgevingsregeling. Deze regelgeving moet ervoor zorgen dat de omgeving zoveel mogelijk gevrijwaard is van overlast (bijvoorbeeld door geluid of stank).

Milieuklacht melden

Voor het melden van milieuoverlast kunt u terecht bij Meldpunt Overijssel. U kunt onder andere de volgende zaken melden:

 • overlast van een bedrijf
 • kwaliteit van het zwemwater
 • een situatie met stank- of geluidsoverlast
 • overlast van een weg of waterweg
 • illegale afvaldump of houtkap

Meldpunt Overijssel is altijd telefonisch bereikbaar: 24 uur per dag 7 dagen in de week. Het meldpunt registreert uw klacht en geeft deze door aan de juiste instantie.

Kijk voor alle informatie over het meldpunt Overijssel op de pagina milieuklacht melden.

Voorwaarden

Op een handhavingsverzoek zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • u bent van mening dat een bedrijf of persoon zich niet houdt aan de omgevingsregelgeving; en
 • een bedrijf of inrichting valt onder het gezag van de provincie. Dit zijn meestal grote bedrijven zoals chemische bedrijven, staalbedrijven en stortplaatsen.

Aanpak

Uw handhavingsverzoek dient te voldoen aan het volgende:

 • schriftelijk indienen;
 • uw naam, adres en woonplaats opnemen;
 • de naam van het bedrijf waartegen u een verzoek indient;
 • een beschrijving van de overtreding.

U kunt het handhavingsverzoek sturen naar de provincie, ter attentie van het team Handhaving.

Termijn

Wij zullen uiterlijk binnen acht weken op uw handhavingsverzoek een besluit nemen. Indien de zaak zeer complex is, kunnen wij deze termijn verlengen. U wordt daar dan van op de hoogte gesteld.

Wet- en regelgeving

Contact

Provincie Overijssel, meldpunt Overijssel

Postbus 10078
8000 GB Zwolle

meldpunt@overijssel.nl
Tel: 038 425 24 23 (09:00-17:00 uur)
Tel: 0570 568 007 (buiten kantoortijd)

Altijd bereikbaar

Meldpunt Overijssel is altijd telefonisch bereikbaar: 24 uur per dag 7 dagen in de week.