Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik luchtvaartuigen (TUG)


Voor wie

Piloten van luchtvaartuigen (bijvoorbeeld helikopter, microlight airplane (MLA), gemotoriseerd schermvliegtuig (paramotor), heteluchtballon en bestuurders van onbemande luchtvaartuigen zwaarder dan 25 kilo (bijvoorbeeld RPAS, drone of modelvliegtuig).

Wat

Ontheffing waarmee u toestemming kunt krijgen voor het opstijgen en landen met een luchtvaartuig. De ontheffing geldt voor een terrein buiten een luchthaven.

Waarvoor

Vanwege veiligheid en mogelijke hinder voor de omgeving mag u niet zomaar ergens opstijgen en landen. De provincie kan daarvoor toestemming geven. U krijgt dan een ontheffing van het verbod.

Voorwaarden

U vraagt de ontheffing op tijd aan. Dat is minimaal 4 weken voordat de luchtvaartactiviteit plaatsvindt.

 • U vult de aanvraag helemaal in.
 • U geeft een duidelijke uitleg van de reden waarom u ontheffing wilt.
 • De aanvraag voldoet aan de in de Beleidsregel TUG-ontheffingen genoemde toetsingscriteria.
 • Het gaat om Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) van een terrein.
 • U mag hier niet meer dan 12 dagen per jaar opstijgen en landen.
 • U vraagt de betreffende eigenaar van het terrein vooraf om toestemming om het terrein te mogen gebruiken. U heeft schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein voor het opstijgen en landen.
 • Het terrein moet voldoen aan de eisen uit de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen. Wij verzoeken u van te voren zelf na te gaan of het terrein geschikt is.

Sommige luchtvaartuigen zijn op grond van rijksregels vrijgesteld. U hoeft dan geen ontheffing aan te vragen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij ongemotoriseerde luchtsporten. Meer informatie staat in de Wet Luchtvaart en bijbehorende rijksregelgeving.

Neem bij twijfel contact met ons op.

Melding

Met het meldingsvluchtenformulier TUG-ontheffing geeft u tenminste 24 uur voor het gebruik van een TUG-ontheffing de provincie kennis van het voornemen de ontheffing te gebruiken.

De provincie moet op de hoogte zijn van het opstijgen en/of landen vanwege veiligheid en mogelijke hinder voor de omgeving.

Om dit formulier in te vullen heeft u het volgende nodig:

 • Het kenmerk van de ontheffing. Dit staat op de 1e pagina van de ontheffing.
 • Bij een generieke ontheffing een recente plattegrond van het terrein/de terreinen met daarop aangegeven de vlieglocatie.

Aanpak

U krijgt geen ontheffing als

 1. U geen toestemming van de eigenaar van het terrein voor opstijgen en landen kunt laten zien (dit geldt alleen voor locatiegebonden ontheffingen).
 2. Het terrein ligt binnen het Natuurnetwerk Nederland of een Natura 2000-gebied. Deze gebieden vindt u op www.atlasvanoverijssel.nl.
 3. Er sprake is van aanmerkelijke hinder voor kwetsbare functies in de omgeving of wanneer woningen binnen 150 meter van het terrein liggen. Voor helikopters gelden specifieke eisen deze staan in de Beleidsregel TUG ontheffingen.
 4. Op twee of meer in elkaars directe omgeving gelegen terreinen ontheffing is of wordt aangevraagd. Als richtlijn voor het bepalen van de directe omgeving geldt een afstand van 1.000 meter.
 5. U het aanvraagformulier niet volledig invult.

Contact

Provincie Overijssel, team Vergunningverlening

Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Telefoonnummer: 038 499 76 00
E-mailadres: postbus@overijssel.nl

Berichtenbox: provincie-overijssel