Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik luchtvaartuigen (TUG)


Voor wie

Piloten van luchtvaartuigen, bijvoorbeeld helikopter, microlight airplane (MLA) en andere luchtvaartuigen zoals genoemd in artikel 21 van het Besluit burgerluchthavens.

Wat

Ontheffing waarmee u toestemming kunt krijgen voor het opstijgen en landen met een luchtvaartuig. De ontheffing geldt voor een terrein buiten een luchthaven.

Waarvoor

Vanwege veiligheid en mogelijke hinder voor de omgeving mag u niet zomaar ergens opstijgen en landen. De provincie kan daarvoor toestemming geven. U krijgt dan een ontheffing van het verbod.

Voorwaarden

U vraagt de ontheffing op tijd aan. Dat is minimaal 4 weken voordat de luchtvaartactiviteit plaatsvindt.

 • U vult de aanvraag helemaal in.
 • U geeft een duidelijke uitleg van de reden waarom u ontheffing wilt.
 • De aanvraag voldoet aan de in de Beleidsregel TUG-ontheffingen genoemde toetsingscriteria.
 • Het gaat om Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) van een terrein.
 • U mag hier niet meer dan 12 dagen per jaar opstijgen en landen.
 • Het terrein moet voldoen aan de eisen uit de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen. Wij verzoeken u van te voren zelf na te gaan of het terrein geschikt is.

Voor sommige luchtvaartuigen hebt u geen ontheffing nodig, zoals:

 • luchtballonnen
 • drones tot 25 kilo

Een overzicht vindt u in het Besluit burgerluchthavens.

Melding

Met het meldingsvluchtenformulier TUG-ontheffing geeft u tenminste 24 uur voor het gebruik van een TUG-ontheffing de provincie kennis van het voornemen de ontheffing te gebruiken.

De provincie moet op de hoogte zijn van het opstijgen en/of landen vanwege veiligheid en mogelijke hinder voor de omgeving.

Om dit formulier in te vullen heeft u het volgende nodig:

 • Het kenmerk van de ontheffing. Dit staat op de 1e pagina van de ontheffing.
 • Bij een generieke ontheffing een recente plattegrond van het terrein/de terreinen met daarop aangegeven de vlieglocatie.

Aanpak

U krijgt geen ontheffing als

 • Het terrein ligt binnen het Natuurnetwerk Nederland of een Natura 2000-gebied. Deze gebieden vindt u op www.atlasvanoverijssel.nl.
 • Er sprake is van hinder voor woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen, dierenverblijven of begraafplaatsen in de omgeving.
 • U het aanvraagformulier niet volledig invult.

Contact

Provincie Overijssel, team Vergunningverlening

Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Telefoonnummer: 038 499 88 99 (kies 2)
E-mailadres: postbus@overijssel.nl

Berichtenbox: provincie-overijssel