Verkeersbesluit, verzoek tot nemen


Voor wie

Weggebruikers die een een verzoek willen indienen voor het nemen van een verkeersbesluit.

Wat

Verkeersbesluiten geven aan hoe weggebruikers zich op de openbare weg dienen te gedragen. U kunt hierbij denken aan het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod.

Waarvoor

Het initiatief tot het nemen van een verkeersbesluit berust meestal bij de beheerder van de weg, maar u kunt ook zelf een verzoek indienen tot het nemen van een verkeersbesluit. Wanneer een verkeersbesluit eenmaal genomen is, wordt het gepubliceerd en rechtstreeks verzonden naar de aanvrager. Tegen een eenmaal genomen verkeersbesluit kan beroep worden ingediend bij de rechtbank.

Voorwaarden

U kunt een verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit indienen wanneer aan één of meer van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor het verzekeren van de veiligheid op de weg.
  • Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor het beschermen van weggebruikers en passagiers.
  • Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.
  • Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor het waarborgen van de vrijheid van verkeer.
  • Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.
  • Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor het voorkomen of beperken van de aantasting door het verkeer van het karakter of de functie van bepaalde objecten of gebieden.

Aanpak

Het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit moet worden ingediend bij de beheerder van de weg.

  • Voor rijkswegen is dat de regionale directie van Rijkswaterstaat.
  • Voor wegen die in beheer zijn van een provincie is dat Gedeputeerde Staten.
  • Voor wegen die in beheer zijn van een waterschap is dat het algemeen of het dagelijks bestuur van het betreffende waterschap.
  • Voor wegen die in beheer zijn van een gemeente is dat het college van burgemeester en wethouders of een speciaal daarvoor ingestelde commissie.

Wet- en regelgeving

Contact

Provincie Overijssel, eenheid Wegen en Kanalen

Postbus 10078
8000 GB Zwolle

postbus@overijssel.nl
Telefoon 038 499 7000