Werk / object / beplanting provinciale weg, ontheffing


Voor wie

Organisaties of belanghebbenden die een bouwwerk op, over of aan de provinciale weg willen maken.

Wat

Aanvragen ontheffing voor het maken van een bouwwerk op, over of aan de provinciale weg. Onder bouwwerken vallen onder andere viaducten en bruggen.

Waarvoor

In de provincie Overijssel geldt dat u een ontheffing kunt vragen voor het maken van een (bouw)werk / object / beplanting op, over of aan de provinciale weg.

Voorwaarden

U moet de provincie om een ontheffing vragen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U wilt een bouwwerk maken op, over of aan een provinciale weg.

Contact

Provincie Overijssel, eenheid Wegen en Kanalen

Postbus 10078
8000 GB Zwolle

postbus@overijssel.nl
Telefoonnummer: 038 499 88 99