Tijdelijke verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden


Voor wie

Aannemers, wegbeheerders of nutsbedrijven

Wat

Toestemming vragen om tijdelijke verkeersmaatregelen toe te passen op/langs de provinciale weginfrastructuur ten behoeve van een verkeersveilige en betere doorstroming tijdens wegwerkzaamheden.

Waarvoor

Voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen op aan of langs een provinciale wegen in Overijssel is toestemming van de provincie Overijssel als wegbeheerder vereist. U dient hiervoor een aanvraagformulier in te dienen, inclusief verkeersplan.

Toetsing aanvraag

Uw aanvraag wordt getoetst op een aantal aspecten, te weten:

  • Verkeersmaatregelen conform CROW 96 a/b
  • Conflicterende werkzaamheden/evenementen
  • Verkeersveiligheid (in samenwerking met weginspecteurs)
  • Doorstroming (werkbare urenlijst WBU)

Wegwerkzaamheden moeten zoveel mogelijk buiten de reguliere spitsperiode worden uitgevoerd. Op sommige provinciale wegen kan hiervan worden afgeweken of gelden strengere regels. Voor een totaaloverzicht zie het kader verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op provinciale wegen in Overijssel en de actuele werkbare urenlijst.

Gaan wij akkoord met uw verzoek dan ontvangt u voor de geplande aanvangsdatum de toestemming voor het plaatsen van de tijdelijke verkeersmaatregelen op de weg.

Voorwaarden

  • de (vaar)weg is in beheer bij de provincie Overijssel
  • in de berm van de weg of op de oever van de vaarweg is voldoende ruimte om de kabel/leiding te leggen.

Aan- en afmelden verkeershinder

Bij ernstige hinder of afsluiting ontvangt u een SMS codes voor het actueel aan- en afmelden van de verkeershinder, zie ook de SMS-wijzer.

Afstemming met de omgeving

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor afstemming met de omgeving waaronder de nood- en hulpdiensten. Daarnaast moet worden voldaan aan de wettelijke aanrijdtijden van nood- en hulpdiensten. Opdrachtnemer is verantwoordelijk om hierover tijdig in contract te treden met de nood- en hulpdiensten.

Contact

Provincie Overijssel

Eenheid Wegen en Kanalen
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)
Mail: postbus@overijssel.nl