Ligplaats in provinciale vaarweg, ontheffing


Voor wie

Eigenaren of gebruikers van een perceel dat aan een provinciale vaarweg grenst.

Wat

Ontheffing aanvragen voor een ligplaats aan een provinciale vaarweg van een vaartuig met een lengte groter dan acht meter.

Waarvoor

Een goede doorstroming en een veilige afwikkeling van de scheepvaart op vaarwegen is van groot belang.

Voorwaarden

U kunt een ontheffing voor een ligplaats aanvragen indien voldaan is aan de voorwaarden in de regeling ligplaatsen Overijssel. Een aantal belangrijke voorwaarden zijn:

  • u bent eigenaar/gebruiker van een perceel dat aan een provinciale vaarweg grenst;
  • het perceel waartegen het vaartuig wordt afgemeerd dient zodanige afmetingen te hebben dat het vaartuig over de volle lengte tegen het perceel ligplaats kan hebben rekening houdend met 1 meter ruimte aan de voor- en achterzijde van het schip;
  • het vaartuig waarvoor ontheffing wordt gevraagd dient eigendom te zijn van de aanvrager dan wel over een langere periode bij de aanvrager in gebruik te zijn;
  • het vaartuig dient bedoeld te zijn en de mogelijkheid te hebben om er mee te varen;
  • de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer mag niet in gevaar worden gebracht door het innemen van de ligplaats.

Contact

Provincie Overijssel

Eenheid Wegen en Kanalen
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)
Mail: postbus@overijssel.nl