Geluidproduktie sportmotoren


Voor wie

Iedereen die sportmotoren wil gebruiken buiten een daarvoor vergund sportterrein.

Wat

Aanvraag voor ontheffing voor het gebruik van sportmotoren buiten een vergund sportterrein.

Waarvoor

Het is verboden sportmotoren te gebruiken buiten een daarvoor vergund sportterrein. Wilt u sportmotoren gebruiken buiten een daarvoor vergund sportterrein? Dan heeft u een ontheffing nodig van Gedeputeerde Staten van Overijssel. De ontheffing vraagt u aan via het e-formulier op deze pagina.

Toelichting

  • Een sportmotor is een motorrijtuig op minder dan vier wielen, zonder (normaal) kenteken dat is bedoeld voor de beoefening van de motorsport.
  • Een sportterrein is speciaal bestemd voor het gebruik van motoren, bromfietsen en andere gemotoriseerde voertuigen en waarvoor een vergunning is verleend. De gemeente verleent de vergunning voor een dergelijk sportterrein.

Voorwaarden

  • U vraagt de ontheffing op tijd aan. Dat is minimaal 8 weken voordat de activiteit plaatsvindt.
  • U vult de aanvraag helemaal in.
  • U overschrijdt het maximale geluiddrukniveau zoals beschreven in de Regeling geluidproduktie sportmotoren niet.

Aanpak

Gebruik het E-formulier voor het indienen van uw aanvraag om ontheffing.

Kosten

Voor het behandelen van de aanvraag geluidsproduktie sportmotoren vraagt de provincie leges.  Een overzicht van de kosten staat in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel.

Termijn

De behandeltermijn van de aanvraag ontheffing geluidproduktie sportmotoren is maximaal 8 weken.

Contact

Provincie Overijssel

Team Vergunningverlening
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 2)
E-mail: postbus@overijssel.nl