Wet natuurbescherming - melding gebruik lichtbakken


Voor wie

Beheerders

Wat

Ontheffing beheer en schadebestrijding van enkel diersoorten door middel van een geweer en kunstlicht.

Waarvoor

In de Wet natuurbescherming, onderdeel faunabeheer, staat dat alle inheemse diersoorten beschermd zijn.
De Faunabeheereenheid Overijssel voert het beheer van de dieren uit. Zij verstrekt ontheffingen op grond van het Faunabeheerplan aan de beheerders. Bij enkele van deze soorten wordt gebruikt gemaakt van bijzondere middelen of krijgt u ontheffing voor afwijkende afschottijden.

Voorwaarden

U moet ter plaatse kunnen aantonen dat de grondeigenaar op de hoogte is.

Aanpak

U moet 24 uur van te voren aangeven dat u wild gaat beheren. Dit kunt u doen via bovenstaand formulier of per telefoon 038 499 88 99 keuze 3.

De provincie zorgt ervoor dat de toezichthouder uw melding ontvangt. De toezichthouder bepaalt steekproefsgewijs waar en wanneer hij controles houdt in het veld.

Contact

Meldpunt Overijssel

Postbus 10078
8000 GB Zwolle

E-mailadres: meldpunt@overijssel.nl
Telefoonnummer: 038 499 88 99 keuze 3

Altijd bereikbaar