Melden ongewoon voorval


Voor wie

Bedrijven met een milieuvergunning

Wat

Als uw bedrijf een milieuvergunning heeft van de provincie Overijssel en er heeft een ongewoon voorval plaatsgevonden, dan vraagt de provincie u dit zo snel mogelijk telefonisch te melden bij het Meldpunt Overijssel.

Waarom

Als er zich situaties of omstandigheden voordoen die afwijken van de normale werkwijze, kunnen daarmee nadelige gevolgen hebben voor het milieu.

Hoe meldt u een ongewoon voorval?

De provincie vraagt u zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met het Meldpunt Overijssel: telefoon 038 499 88 99 keuze 3 (ook buiten kantooruren). Wilt u de melding ook via het meldformulier ongewone voorvallen indienen?

Afhankelijk van de aard van het ongewoon voorval kan de provincie nog een uitgebreide schriftelijke rapportage eisen.

Afhandeling melding

Na een melding neemt de toezichthouder zo snel mogelijk contact met u op of gaat direct ter plaatse. Zonodig verricht de provincie ter plaatse onderzoek naar de oorzaak en neemt zij eventueel maatregelen. Van deze meldingen brengt de provincie onder andere de betrokken gemeente en de inspecteur IenM op de hoogte.

Voorwaarden

U heeft milieuvergunning gekregen van de provincie Overijssel

U heeft de melding al telefonisch gemeld.

Contact

Provincie Overijssel, meldpunt Overijssel

Postbus 10078
8000 GB Zwolle

meldpunt@overijssel.nl
Telefoonnummer: 038 499 88 99 keuze 3 (altijd bereikbaar).