Ontgrondingsvergunning multifunctionele ontgronding


Voor wie

Bedrijven die delfstoffen winnen.

Wat

Ontgrondingsvergunning aanvragen. Elke verlaging van het maaiveld of de onderwaterbodem is een ontgronding.

Waarvoor

Een ontgronding kan voor ongewenste effecten en hinder voor de omgeving zorgen. Een ontgronding voor de winning van delfstoffen is een multifunctionele ontgronding. De plek waar dit gebeurt, krijgt meestal één of meer andere functies (recreatie, waterberging, natuur, koudewinning). Dit zorgt voor grote veranderingen in de bodem en de omgeving. Voor deze soort ontgronding heeft u altijd een vergunning nodig.

Voorwaarden

Aanpak

Termijn

Wij behandelen uw aanvraag volgens de normale procedure op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Binnen drie maanden na ontvangst van de complete aanvraag stelt de provincie een ontwerpvergunning op. Bekendmaking van het besluit gaat via advertenties in diverse kranten. Ook ligt het besluit voor iedereen zes weken ter inzage in het gemeentehuis en provinciehuis. In die periode kan iedereen schriftelijk of mondeling bij de provincie reageren.

Binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag neemt de provincie een definitief besluit (definitieve vergunning). Bekendmaking hiervan vindt plaats via advertenties en het besluit ligt ook ter inzage.

Wet- en regelgeving

Contact

Provincie Overijssel

Team Vergunningverlening
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 2)
E-mail: postbus@overijssel.nl