Besluit uniforme saneringen (BUS) melden


Voor wie

Iedereen

Wat

Melding doen van een kleinschalige bodemsanering.

Waarvoor

Eenvoudige bodemsaneringen kunt u melden met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit Uniforme Saneringen. Deze saneringen gebeuren op een standaardmanier. Hierdoor zijn de onderzoekskosten veel lager. U hoeft geen saneringsplan te maken.

Voorwaarden

Voor een BUS-melding gelden de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een klein oppervlak met eenvoudige verontreiniging.
 • De melding gaat over een of meerdere percelen van dezelfde eigenaar. Als de verontreiniging ook voorkomt op het buurperceel en tegelijkertijd wordt aangepakt, dan kunt u samen een BUS-melding doen.
 • U gebruikt een van de aangewezen technieken voor de sanering:
  1. open ontgraving
  2. aanbrengen isolatielaag
  3. een combinatie van 1 en 2
 • Bij mobiele verontreiniging wordt de grond gesaneerd met een open ontgraving en het grondwater door een in-situ techniek.

Categorieën

Er zijn verschillende categorieën van uniforme saneringen, met elk een verschillende aanpak. De categorie hangt af van het type verontreiniging.

 • Immobiel: de verontreinigende stoffen in de bodem hebben zich niet of weinig verspreid naar het grondwater.
 • Mobiel: de verontreinigde stoffen in de bodem hebben zich verspreid naar het grondwater.
 • Tijdelijk uitplaatsen: er is een immobiele verontreiniging. Deze wordt tijdelijk verplaatst bij de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij de aanleg van ondergrondse leidingen en kabels of riolering.

Voorbeeld BUS melding

Een aantal voorbeelden van een BUS-melding is;

 • verplaatsen van verontreinigde grond op kleine schaal
 • kleine ontgravingen van bodemverontreinigingen bij woningen
 • aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en/of rioleringen in verontreinigde grond
 • verwijdering van mobiele verontreinigingen

Aanpak

Melding doen

U kunt melding doen met het BUS-meldingsformulier. Dit staat onder Formulieren op deze pagina. Daar vindt u ook een elektronisch formulier waarmee u de BUS-melding en bijlagen kunt verzenden.

Termijn

De provincie beslist binnen 5 weken over uw BUS-melding. Krijgt u geen bericht binnen die tijd? Dan zijn alle gegevens volledig aangeleverd en gaat de provincie akkoord.

Over een sanering tijdelijk uitplaatsen van de grond voor werkzaamheden beslist de provincie onder bepaalde voorwaarden binnen 5 werkdagen. Deze voorwaarden vindt u in het BUS melding categorie tijdelijk uitplaatsen. Als u niet aan de voorwaarden voldoet geldt de termijn van 5 weken.

Contact

Provincie Overijssel

Team Vergunningverlening
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 2)
E-mail: postbus@overijssel.nl