Vaststelling en terinzagelegging ontwerp-wijzigingen beheerplan voor de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben


Inleiding

De ontwerp-wijzigingen van het beheerplan voor de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben. De reden hiervoor is de uitspraak van de Raad van State van 4 december 2019 over het beheerplan. De Raad van State vond de voorwaarden voor rietbeheer op enkele punten onvoldoende duidelijk. Dit onderdeel van het beheerplan hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel nu gewijzigd en in ontwerp vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben ingestemd met deze wijzigingen. Zij zijn bevoegd gezag voor een klein deel van De Wieden.

Ter inzage

U kunt vanaf vrijdag 31 januari 2020 tot en met donderdag 12 maart 2020 de ontwerp-wijzigingen bekijken. Dit kan op werkdagen op papier op de volgende locatie:

  • Het provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 2

Verder kunt u het document per e-mail opvragen bij k.doldersum@overijssel.nl.

Een zienswijze indienen

De zienswijzen kunnen alleen betrekking hebben op de gewijzigde onderdelen van het beheerplan. De gewijzigde onderdelen zijn in het plan blauw gemarkeerd.

Iedereen mag een zienswijze indienen, binnen de bovengenoemde periode. Dit kan op de volgende manieren:

  • Stuur een e-mail naar inspraaknatura2000@overijssel.nl
  • Stuur een brief aan:
    Provincie Overijssel
    Postbus 10078
    8000 GB Zwolle
  • Bel met het secretariaat van de eenheid Natuur en Milieu. Telefoon: 038 499 85 00.

Wat er gebeurt met uw zienswijze

Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van de wijzigingen. Alle ingestuurde zienswijzen verwerken we in een Reactienota. Daarover nemen Gedeputeerde Staten een besluit. Zij stellen ook de eventuele wijzigingen definitief vast.

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend krijgt een kopie van de Reactienota.

Meer informatie

Op woensdag 5 februari 2020 wordt van 16 uur tot 20 uur een inloopbijeenkomst georganiseerd in Café-Restaurant ‘De Otterskooi’, Dwarsgracht 54 in Giethoorn. U heeft dan de gelegenheid om uw vragen te stellen. Vooraf aanmelden voor de inloopbijeenkomst is niet nodig.

Contact

Herbert Hams

Telefoon: 038 499 85 86
E-mail: h.hams@overijssel.nl