Terinzagelegging Natuurbeheerplan


Het Natuurbeheerplan is gewijzigd

Het natuurbeheerplan beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur en landschapselementen in de provincie. Op 9 april 2019 heeft Gedeputeerde Staten enkele wijzigingen in het Natuurbeheerplan Overijssel vastgesteld.

Het plan en bijbehorende documenten bekijken

Bezwaar maken

Belanghebbenden mogen bezwaar maken. Dit kan op de volgende manieren:

Vermeld daarbij ‘Bezwaar wijziging Natuurbeheerplan'. Reageer uiterlijk op woensdag 29 mei 2019.

Contact

Eenheid Natuur en Landschap

Emy Visser

Telefoonnummer: 038 499 83 54
E-mailadres: ec.visser@overijssel.nl