Ter inzage Besluit Tijdelijk Gebruik kavelovergang 2020 Landinrichting Staphorst


Inleiding

Vooruitlopend op het passeren van de notariële akte van de verkaveling in Staphorst, medio 2020, vindt op 1 januari 2020 de zogenaamde kavelovergang plaats. Met de kavelovergang nemen belanghebbenden bij de verkaveling hun toedeling al in gebruik voor het groeiseizoen van 2020.

De kavelovergang wordt op basis van de Wet inrichting landelijk gebied art. 45 mogelijk gemaakt door het Besluit Tijdelijk Gebruik. Ook wordt het daarmee mogelijk om, vooruitlopend op de aktepassering, de uitvoering van de kavelaanvaardingswerken op de toegedeelde gronden mogelijk te maken. Het Besluit Tijdelijk Gebruik 2020 komt inhoudelijk overeen met het vastgestelde ruilplan en de beschikking die de rechtbank heeft genomen naar aanleiding van beroepen tegen dat vastgestelde ruilplan.

Het ontwerp Besluit Tijdelijk Gebruik heeft begin 2019 ter inzage gelegen. Mede op basis hiervan heeft de uitvoeringscommissie op 21 juni 2019 het Besluit Tijdelijk Gebruik genomen.

Ter inzage

U kunt vanaf donderdag 4 juli 2019 tot en met woensdag 14 augustus 2019 alle documenten bekijken.

Ter inzage op locatie

U kunt het Besluit Tijdelijk Gebruik 2020 op papier bekijken. Dit kan op werkdagen 's morgens van 9.00 uur tot 12.00 uur en 's middags van 13.30 uur tot 16.00 uur in het Provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle.

Als u hierbij een toelichting wenst, dient u hiervoor een afspraak te maken met J. van der Graaf telefoonnummer 038 499 86 38 email J.vd.Graaf@overijssel.nl.

In beroep gaan

Als u eerder een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp Besluit Tijdelijk Gebruik, kunt u in beroep gaan tegen genoemd besluit.

Uw beroepschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen

De wet stelt eisen aan uw beroepschrift. Dit staat in artikel 261 Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering. De eisen zijn:

  1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. U doet een kopie van ons besluit bij uw beroepschrift zodat de rechtbank weet om welk besluit het gaat.
  2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
  3. U schrijft uw naam, voornamen, adres en de datum op uw beroepschrift.
  4. U zet een handtekening op uw beroepschrift.
  5. U verstuurt het beroepschrift op tijd. U moet het beroepschrift versturen binnen zes weken na de datum waarop wij het besluit hebben bekendgemaakt. Deze periode loopt van vrijdag 5 juli 2019 tot en met donderdag 15 augustus 2019.

Uw beroepschrift versturen

U verstuurt uw beroepschrift naar: Rechtbank Overijssel, Sector civiel, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Voor de behandeling van uw beroep betaalt u een bedrag. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op www.rechtspraak.nl onder 'Griffierecht civiel' en  'Zaken van onbepaalde waarde'.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

J. de Graaf

Telefoon: 038 499 86 38
E-mail: J.vd.Graaf@overijssel.nl