Subsidie Challenge bewegen in de openbare ruimte (TENDER)


Voor wie

Organisaties, ondernemingen, gemeenten en waterschappen.

Wat

Subsidie voor meer sporten en bewegen in Overijssel.

Waarvoor

Voor nieuwe activiteiten die bijdragen aan het benutten van de openbare ruimte voor meer sporten en bewegen in Overijssel.

Onder openbare ruimte verstaan wij: een voor iedereen toegankelijke ruimte, die niet direct aan een bepaalde groep of individu kan worden toegeëigend. De inrichting en het beheer van de ruimte valt onder de verantwoordelijkheid van een overheidsinstantie. Bijvoorbeeld straten, wandelpaden, pleinen of parken.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Indienperiode

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 11 januari 2019 voor 17.00 uur.

Volledigheidstoets

Als wij uw aanvraag uiterlijk op 2 januari 2019 ontvangen, zeven werkdagen voor de uiterste aanvraagdatum, dan toetsen wij uw aanvraag op volledigheid. U weet dan tijdig of uw aanvraag volledig is of dat er nog stukken ontbreken. Na deze datum loopt u het risico dat wij door drukte de toetsing niet meer voor de sluitingsdatum kunnen uitvoeren. Wij adviseren u daarom om voor de genoemde datum aan te vragen.

Let op: aanvragen die op de uiterste aanvraagdatum niet volledig zijn worden afgewezen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?