Subsidie Zoetwatervoorzieningen door Terreinbeherende Natuurorganisaties (TBO's)


Voor wie

Voor de volgende Overijsselse terrein beherende organisaties:

  • Landschap Overijssel
  • Natuurmonumenten
  • Overijssels Particulier Grondbezit
  • Staatsbosbeheer

Wat

Subsidie voor het uitvoeren van zoetwatermaatregelen binnen het werkgebied van het Waterschap Vechtstromen.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan het behouden van voldoende zoetwater en die gericht zijn op het tegengaan van effecten van droogte.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?