Subsidie Stimuleren Innovatiegericht inkopen (TENDER)


Voor wie

Overijsselse gemeenten en waterschappen, gemeenschappelijke regelingen met rechtspersoonlijkheid, hbo-instellingen of wo-instellingen gevestigd in Overijssel.

Wat

Subsidie voor het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en toegepast onderzoek- en ontwikkelingstraject voor innovatiegerichte inkooptrajecten.

Onder innovatiegericht inkooptraject verstaan wij: het doelgericht uitvragen van vernieuwende oplossingen voor een inkoopvraagstuk.

Waarvoor

Voor het, door marktpartijen, laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en toegepast onderzoek- en ontwikkelingstraject voor een:

  1. een pre-commercieel innovatiegericht inkooptraject. Hieronder verstaan wij: een aanpak waarbij de inkopende organisatie het vraagstuk beschrijft en een of meer bedrijven betaalt voor onderzoek en ontwikkeling van een innovatie (product, dienst of werk met een vernieuwend karakter dat zich vlak voor marktintroductie bevindt, TRL 6-9): of;
  2. een commercieel innovatiegericht inkooptraject. Hieronder verstaan wij: een innovatiepartnerschap procedure waarbij de inkopende organisatie het vraagstuk beschrijft en een of meer bedrijven betaalt voor onderzoek en ontwikkeling van een innovatie om vervolgens de ontwikkelde innovaties in te kopen.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

Indienperiode

U kunt niet meer aanvragen. De indienperiode is gesloten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?