Subsidie Kennis en onderzoek aandachtsoorten


Voor wie

Organisaties en particulieren.

Gemeenten en waterschappen mogen niet aanvragen.

Wat

Subsidie voor maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de condities voor soorten uit de aandachtsoortenlijst Overijssel.

Hierbij kan gedacht worden aan de volgende soorten: bruine vuurvlinder, gentiaanblauwtje, iepenpage, das, hermelijn, baardvleermuis, Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis. In de aandachtsoortenlijst vindt u de volledige lijst.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. Onderzoek. Gericht op de vraag welke maatregelen in Overijssel genomen kunnen worden om de condities van soorten uit de aandachtsoortenlijst te verbeteren.
  2. Kennisdeling. Het verspreiden van kennis onder terrein beherende organisaties of organisaties die zich bezig houden met het beheer van soorten.

Informatie over de subsidie