Subsidie Uitvoeren maatregelen voor aandachtsoorten (TENDER)


Voor wie

Organisaties en particulieren.

Gemeenten en waterschappen mogen niet aanvragen.

Wat

Subsidie voor maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de condities voor soorten uit de aandachtsoortenlijst Overijssel.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. Het verbeteren van de milieu condities in bodem of water.
    Voorbeelden zijn: het plaggen om een geschikte groeiplaats te creëren, of het dempen van slootjes om de grondwatertoevoer te verbeteren.
  2. Het verbeteren van de ruimtelijke condities.
    Voorbeelden zijn: vleermuizenkelders als overwinteringsplaats, akkerranden als foerageergebied, poelen en broeihopen als voortplantingsplaats, ecoduikers, faunatunnels, boombruggen en hop-overs of natuurvriendelijke oevers.

Informatie over de subsidie

Koersdocument natuur voor elkaar

Let op

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De indienperiode is gesloten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?