1000 Kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, subsidie


Voor wie

Gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemingen uit Overijssel.

Wat

Subsidie voor leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Leertrajecten zijn trajecten waarbij werkervaring wordt opgedaan in combinatie met scholing en/of passende begeleiding. Het doel is om de kansen op betaald werk te vergroten.

Kwetsbare groepen zijn kwetsbare jongeren, kwetsbare ouderen en statushouders woonachtig in Overijssel.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. Voor één of meerdere leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen uit Overijssel.
  2. Voor het voorbereiden en organiseren van leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen uit Overijssel. Dit is mogelijk vanaf 10 leerwerktrajecten.

Een voorbeeld van het formulier printen

Evaluatieformulier (deze stuurt u ons na afloop van het leerwerktraject)

U kunt het ingevulde evaluatieformulier als bijlage uploaden in het formulier 'indienen verzoek tot vaststelling'.

Evaluatieformulier (rtf, 229 kB)
De onderneming die het leerwerktraject aanbiedt en de kwetsbare jongere, oudere of statushouder moeten beiden het formulier ondertekenen.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380