Subsidie 1000 Kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt


Voor wie

Gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemingen uit Overijssel.

Wat

Subsidie voor leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.
Leertrajecten zijn trajecten waarbij werkervaring wordt opgedaan in combinatie met scholing en/of passende begeleiding. Het doel is om de kansen op betaald werk te vergroten.

Kwetsbare groepen zijn kwetsbare jongeren Een jongere of jong volwassene tussen de 16 en 27 jaar die moeite heeft met het behalen van een startkwalificatie of een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt en er niet of nauwelijks in slaagt daar een duurzame positie te verwerven., kwetsbare ouderen Een werkloze van 55 jaar en ouder waarbij sprake is van een lage kans op werkhervatting en langdurige werkloosheid, geringe investeringen in kennis en beperkte mobiliteit. en statushouders Een vreemdeling van 18 jaar of ouder die in Nederland een ‘verblijfsvergunning asiel’ voor bepaalde tijd heeft aangevraagd en als gevolg daarvan een verblijfsvergunning heeft ontvangen..

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. Voor één of meerdere leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen die woonachtig zijn in Overijssel of voor leerwerktrajecten die gevolgd worden bij een onderneming gevestigd in Overijssel.
  2. Voor het voorbereiden en organiseren van 10 of meer leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen.

Een voorbeeld van het formulier printen

Evaluatieformulier (deze stuurt u ons na afloop van het leerwerktraject)

U kunt het ingevulde evaluatieformulier als bijlage uploaden in het formulier 'indienen verzoek tot vaststelling'.

Evaluatieformulier (rtf, 217 kB)
De kwetsbare jongere, oudere of statushouder moet het formulier ondertekenen.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door aanvragen.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met onze adviseur Arbeidsmobiliteit. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Monique Bom
Telefoon: 06 - 1046 2095
E-mail: m.bom@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80