Regeling niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS, subsidie


Voor wie

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten of samenwerkingsverbanden van genoemde partijen.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Voor niet-productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investeringen voor herstel– of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap, biodiversiteit. De maatregelen moeten een aantoonbare directe link met de landbouw hebben (zie kopje Toelichting).

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Indientermijn

U kunt aanvragen tot en met 31 januari 2018 vóór 17.00 uur.

Relevante documenten