Regeling niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS, subsidie


Voor wie

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten of samenwerkingsverbanden van genoemde partijen.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Voor niet-productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investeringen voor herstel– of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap, biodiversiteit. De maatregelen moeten een aantoonbare directe link met de landbouw hebben (zie kopje Toelichting).

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

Indientermijn

U kunt geen aanvragen meer indienen.

Relevante documenten