Voucherregeling startende ondernemers, subsidie


Voor wie

Startende ondernemers in Overijssel. Onder startende ondernemer verstaan wij: een ondernemer die gevestigd is in Overijssel. Hij/zij staat minimaal 6 maanden en maximaal drie jaar geregistreerd in het register van de Kamer van Koophandel.

Wat

Subsidie.

Waarvoor

Voor de inhuur van een coach voor de verbetering van ondernemerskwaliteiten en vaardigheden.

Voorwaarden

 • De aanvrager is een startende ondernemer. Ook een deelnemer van het programma IkStartSmart Overijssel kan aanvragen.
 • De eigen financiële bijdrage is ten minste 100 euro.
 • Er wordt een coach, een professionele deskundige, ingehuurd.
 • De coaching heeft betrekking op:
  1. immateriële ondersteuning. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het vinden van balans tussen werk-prive en het bouwen van vertrouwen in het zelfstandig ondernemerschap., of:
  2. instrumentele ondersteuning. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld ondersteuning bij communicatie of contact met klanten, ondersteuning bij opstellen ondernemingsplan of ondersteuning bij ontwikkelen van een nieuw product of dienst., of:
  3. informatieve ondersteuning.
 • De coaching vindt één-op-één plaats. De coaching heeft betrekking op de leervraag van de aanvrager.
 • De coaching draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling en ondernemersvaardigheden van de aanvrager.
 • De aanvraag heeft geen betrekking op de inkoop van adviesdiensten.
 • De aanvraag heeft geen betrekking op vakinhoudelijke scholing. Tip: misschien kunt u gebruik maken van de subsidie Scholingsvoucher zelfstandige professionals (ZP-er).
 • De aanvrager heeft geen subsidie ontvangen op basis van deze regeling.
 • Als er sprake is van staatssteun dan voldoet de subsidie aan de de-minimisverordening.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017, hoofdstuk 1 en paragraaf 6.21 Voucherregeling startende ondernemers.

Aanpak

Aanvraag

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Bijlagen

U moet de volgende bijlagen meesturen. U kunt deze uploaden in het formulier. Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint.

 • Een getekende offerte waaruit blijkt waarvoor de coaching wordt ingezet en waaruit de kosten voor coaching blijken.
  Let op: u moet de betaalbewijzen minimaal vijf jaar bewaren want wij kunnen hier achteraf om vragen.
 • Een bewijs van bankrekening (indien van toepassing). Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bankpasje of, bij telebankieren, een schermprint waarop naam en rekeningnummer zichtbaar zijn.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie eerder de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Let op: u kunt maximaal 100 MB aan bijlagen uploaden.

Afhandeling van uw aanvraag

Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, dit is inclusief alle gevraagde bijlagen, en voor zover het subsidieplafond dit toelaat. De maximale behandeltermijn is 13 weken.

Wet- en regelgeving

Indientermijn

U kunt het hele jaar door aanvragen.

Maximale bijdrage

De subsidie is 1.000 euro per aanvrager.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2017 is 250.000 euro, waarvan:

 • 150.000 euro voor aanvragers die deelnemen aan IkStartSmart Overijssel.
 • 100.000 euro voor overige aanvragers.

Formulieren

Bijgewerkt


Instantie

Provincie Overijssel, team Subsidieverlening

Bezoekadres

Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle

Postadres

Postbus 10078
8000 GB Zwolle
subsidie@overijssel.nl
Telefoon 038 499 8380