Subsidie Stimulering innovaties verduurzaming agro en food sector


Voor wie

Iedereen kan aanvragen.

Wat

Subsidie.

Waarvoor

Voor vernieuwingen in de agro&food sector. De activiteiten moeten helpen om de agro&food sector duurzamer te maken.
Voorbeelden van activiteiten zijn demonstraties, voorlichtingsbijeenkomsten, of netwerkontwikkelingen.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Adviescommissie

De eerstvolgende vergadering van de Adviescommissie is op 20 maart 2019.

Let op

Alleen volledige aanvragen die wij uiterlijk op 20 februari 2019 ontvangen, dit is met alle gevraagde bijlagen, kunnen door de adviescommissie worden beoordeeld. Aanvragen die wij na die tijd ontvangen schuiven wij door naar de volgende vergadering.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de beleidsmedewerker agro & food. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen. U kunt hiervoor contact opnemen:

Arie MoningTelefoon: 038 499 7347
Mail: aa.moning@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?