Subsidie Uitvoering Programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023 (Ubs 3.10)


Voor wie

De partners van het Energieprogramma. Dit zijn Overijsselse gemeenten en de volgende organisaties:

  • Natuur en Milieu Overijssel;
  • VNO-NCW;
  • MKB Nederland;
  • Bio-energiecluster Oost-Nederland.

Waarvoor

Voor de uitvoering van activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het Energieprogramma.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de programmaleider Energieprogramma. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen. U kunt hiervoor contact opnemen:

Mw. Aletta Hollander-de Ruiter
Tel.: 038 499 8219
E-mail: A.Hollander-d.Ruiter@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?