Subsidie Experimenten Bestuursstijl


Voor wie

Iedereen kan aanvragen: particulieren, rechtspersonen en overheden.

Wat

Subsidie voor een experiment bestuursstijl. Hierbij staat het zoeken naar andere (eigentijdse) bestuursstijlen of nieuwe vormen van samenwerking centraal. Wij stellen procesondersteuners beschikbaar die de aanvrager hierbij kan helpen.

Waarvoor

Om nieuwe (passende) vormen van samenwerking of nieuwe bestuursstijlen uit te proberen en daar samen van te leren. Het geleerde moet gedeeld kunnen worden zodat volgende projecten er van kunnen leren.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80