Subsidie Cultuurmakelaars


Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Waarvoor

Subsidie voor de inhuur van een cultuurmakelaar. Een cultuurmakelaar helpt bij het ontwikkelen van cultuurparticipatieprogramma's zodat inwoners van Overijssel kennis kunnen maken met cultuur en die kunnen beleven.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Binnenkort open

Indienperiode

Let op: In de regeling staat dat er vanaf 1 oktober 2018 kan worden aangevraagd. Wij zijn echter van plan om deze periode te wijzigen. Als Gedeputeerde Staten eind september akkoord gaan, kan er pas vanaf 1 december 2018 worden aangevraagd.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80