Subsidie Cultuurmakelaars


Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Waarvoor

Subsidie voor de inhuur van een cultuurmakelaar. Een cultuurmakelaar helpt bij het ontwikkelen van cultuurparticipatieprogramma's zodat inwoners van Overijssel kennis kunnen maken met cultuur en die kunnen beleven.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Met de liggende aanvragen is het subsidieplafond bereikt. Neem voordat u aanvraagt eerst contact op met het Overijssel Loket, telefoon 038 499 8899 (kies 1).

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?