Subsidie Kader culturele instellingen Overijssel


Voor wie

Voor culturele instellingen of organisaties genoemd in deze regeling.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan de culturele doelstellingen zoals genoemd in het Uitvoeringsprogramma Cultuur Overijssel 2017-2020.
De subsidie aan het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek is bedoeld voor het borgen van de opgebouwde collectie.

Format tussenrapportage

Gebruik voor de jaarlijkse tussenrapportage ons format 'Tussenrapportage Kader culturele instellingen Overijssel'. Stuur de tussenrapportage daarna als bijlage, in pdf-formaat, mee met het digitale formulier ‘Indienen tussenrapportage’. U vindt dit formulier op onze website.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

De indienperiode is gesloten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80