Subsidie Natuur en samenleving 2.0


Voor wie

Organisaties, ondernemingen, gemeenten en waterschappen.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de versterking van de relatie tussen natuur en samenleving.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. Activiteiten die de relatie tussen kinderen en natuur versterken of de betekenis van natuur voor kinderen vergroten.
  2. Activiteiten die de kwaliteit en kwantiteit van de natuur in de bebouwde omgeving van steden en dorpen vergroten.
  3. Activiteiten die bijdragen aan de beleving van groen bij doelgroepen die bijzondere zorg of aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld jongeren met gedragsproblemen, statushouders of jongdementerenden.
  4. Activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling en de invoering van Groene leermodules in basis, middelbaar en beroepsonderwijs.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door aanvragen.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met een beleidsmedewerker voor Natuur en samenleving. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen. U kunt hiervoor contact opnemen:

U kunt hiervoor mailen naar natuurensamenleving@overijssel.nl.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?