Subsidie Natuur en samenleving 2.0


Voor wie

Organisaties, ondernemingen, gemeenten en waterschappen.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de versterking van de relatie tussen natuur en samenleving.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. Activiteiten die de relatie tussen kinderen en natuur versterken of de betekenis van natuur voor kinderen vergroten.
  2. Activiteiten die de kwaliteit en kwantiteit van de natuur in de bebouwde omgeving van steden en dorpen vergroten. De kwaliteit van de natuur wordt vergroot als bijvoorbeeld de gebruikswaarde, de toekomstwaarde en de belevingswaarde toeneemt.
  3. Activiteiten die bijdragen aan de beleving van groen bij doelgroepen die bijzondere zorg of aandacht nodig hebben. Doelgroepen die bijzondere zorg of aandacht nodig hebben zijn bijvoorbeeld jongeren met gedragsproblemen, statushouders en jongdementerenden.
  4. Activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling en de invoering van Groene leermodules in basis, middelbaar en beroepsonderwijs. Groene leermodules zijn modules voor het onderwijs die gericht zijn op de betekenis van natuur op het gebied van biodiversiteit, welzijn, gezondheid en sociale kwaliteit.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door aanvragen.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met een beleidsmedewerker voor Natuur en samenleving. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen. U kunt hiervoor contact opnemen:

U kunt hiervoor mailen naar natuurensamenleving@overijssel.nl.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80