Natuur en samenleving 2.0, subsidie


Voor wie

Organisaties, ondernemingen, gemeenten en waterschappen.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de versterking van de relatie tussen natuur en samenleving.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. Activiteiten die de relatie tussen kinderen en natuur versterken of de betekenis van natuur voor kinderen vergroten.
  2. Activiteiten die de kwaliteit en kwantiteit van de natuur in de bebouwde omgeving van steden en dorpen vergroten. 
    De kwaliteit van de natuur wordt vergroot als bijvoorbeeld de gebruikswaarde, de toekomstwaarde en de belevingswaarde toeneemt.
  3. Activiteiten die bijdragen aan de beleving van groen bij doelgroepen die bijzondere zorg of aandacht behoeven. 
    Doelgroepen die bijzondere zorg of aandacht behoeven zijn bijvoorbeeld jongeren met gedragsproblemen, statushouders en jongdementerenden.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380