Subsidie Duurzame ondersteuning startende ondernemers


Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Waarvoor

Voor het uitvoeren of versterken van een duurzame eerstelijns ondersteuningsstructuur Hiermee bedoelen wij faciliteiten die fysiek, digitaal of telefonisch bereikbaar zijn voor startende ondernemers. voor startende ondernemers.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 1 december 2018 voor 17.00 uur.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de beleidsmedewerker van het MKB programma. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Mw. Ellis Immerzeel
Tel.: 06 3013 4771
Mail: EML.Immerzeel@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80