Breedbandinfrastructuur Overijssel - NGA-projecten met beperkte omvang, subsidie


Voor wie

Rechtspersonen die investeren in het NGA-project door het aanleggen of laten aanleggen van een NGA-netwerk ten behoeve van de gebruikers van dat netwerk óf die ten behoeve van de gebruikers van het te realiseren NGA-netwerk financiering faciliteert voor de aanleg van dat NGA-netwerk.

Wat

Voor de realisatie van Next Generation Access projecten (NGA-projecten) van beperkte omvang in buitengebieden of op bedrijventerreinen.
Deze regeling is beperkt tot zogenaamde "witte gebieden", gebieden waar de markt niet bereid is breedband aan te leggen, in Overijssel.

Waarvoor

Voor de aanleg en installatie van een NGA-netwerk van beperkte omvang in het buitengebied of op bedrijventerreinen.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Meer informatie

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380