Subsidie Waterveiligheid en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta


Voor wie

Iedereen kan aanvragen.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan de waterveiligheid of klimaatbestendigheid van de IJssel-Vechtdelta.

Bij klimaatbestendigheid gaat het alleen om maatregelen die wateroverlast, droogte of hittestress voorkomen. Bij waterveiligheid moet het gaan om het treffen van maatregelen die sturen op preventie, water robuuste inrichting of crisisbeheersing.

Informatie over de subsidie