Waterveiligheid en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta, subsidie


Voor wie

Iedereen kan aanvragen.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de waterveiligheid of klimaatbestendigheid van de IJssel-Vechtdelta.

Waarvoor

  • Voor klimaatbestendigheid: activiteiten ter voorkoming of beperking van wateroverlast, droogte of hittestress.
  • Voor waterveiligheid: activiteiten gericht op preventie, waterrobuuste inrichting of crisisbeheersing.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380