Ondernemend Noaberschap, subsidie


Voor wie

Ondernemers- of brancheorganisaties.

Waarvoor

Subsidie voor samenwerkings- en kennisuitwisselingsactiviteiten tussen ondernemingen. Het doel is de leden van de ondernemers- of brancheorganisatie te helpen met hun business ontwikkeling. 
Voorbeelden van activiteiten zijn: werksessies, studiekringen, excursies of uitwisselingsprogramma’s.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Indientermijn

Aanvragen moeten uiterlijk ontvangen zijn op 19 januari 2018 voor 17.00 uur.

Volledigheidstoets

Als wij uw aanvraag uiterlijk op 8 januari 2018 ontvangen, tien werkdagen voor de uiterste aanvraagdatum, dan toetsen wij uw aanvraag op volledigheid. U weet dan tijdig of uw aanvraag volledig is of dat er nog stukken ontbreken. Na deze datum loopt u het risico dat wij in verband met drukte de toetsing niet meer voor de sluitingsdatum kunnen uitvoeren. Wij adviseren u daarom om voor de genoemde datum aan te vragen.


Let op: aanvragen die op de uiterste aanvraagdatum niet volledig zijn worden niet in behandeling genomen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380