Ondernemend Noaberschap, subsidie


Voor wie

Ondernemers- of brancheorganisaties.

Wat

Subsidie voor ondernemers- of brancheorganisaties voor het maken en uitvoeren van plannen om businessontwikkeling van aangesloten ondernemingen te stimuleren.

Waarvoor

Voor samenwerkings- en kennisuitwisselingsactiviteiten met als doel de businessontwikkeling van aangesloten leden te stimuleren. Voorbeelden van activiteiten zijn: werksessies, studiekringen, excursies of uitwisselingsprogramma’s.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

De indientermijn voor deze regeling is verstreken. U kunt niet meer aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380