Subsidie Ondernemend Noaberschap (TENDER)


Voor wie

Ondernemers- of brancheorganisaties.

Waarvoor

Subsidie voor samenwerkings- en kennisuitwisselingsactiviteiten tussen ondernemingen. Het doel is de leden van de ondernemers- of brancheorganisatie te helpen met hun business ontwikkeling. 
Voorbeelden van activiteiten zijn: werksessies, studiekringen, excursies of uitwisselingsprogramma’s.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Binnenkort open

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?