Subsidie Ondernemend Noaberschap (TENDER)


Voor wie

Ondernemers- of brancheorganisaties.

Waarvoor

Subsidie voor samenwerkings- en kennisuitwisselingsactiviteiten tussen ondernemingen. Het doel is de leden van de ondernemers- of brancheorganisatie te helpen met hun business ontwikkeling. 
Voorbeelden van activiteiten zijn: werksessies, studiekringen, excursies of uitwisselingsprogramma’s.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

Indientermijn

U kunt niet meer aanvragen. De indientermijn is afgelopen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80