Subsidie Faunabeheereenheden


Voor wie

Stichting Faunabeheereenheid Overijssel.

Waarvoor

Voor het uitvoeren van activiteiten die genoemd staan in het Faunabeheerplan Overijssel 2014-2019.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80