Subsidie Kennisinfrastructuur sociale kwaliteit


Voor wie

Voor de volgende organisaties: Arcon, Stimuland, Sportservice Overijssel en Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK).

Wat

Subsidie voor het verbeteren of versterken van de kennisinfrastructuur.

Waarvoor

  • Het signaleren en agenderen van sociaal-maatschappelijke vraagstukken.
  • Het vertalen van bovenstaande naar de samenleving in concrete producten of methodieken.
  • Het gezamenlijk ontsluiten van beschikbare kennis en informatie in een open netwerk.
  • Activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van de prestatielijnen Delen en Leren, Zelfstandig Leven, Gezond Bewegen en Overijssels noaberschap. Deze zijn te vinden in het Uitvoeringsprogramma sociale kwaliteit 2016-2017.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

Het subsidieplafond voor 2018 is bereikt. U kunt niet aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80