Duurzame voucher energieaanbod, subsidie (Ubs 3.7)


Voor wie

Overijsselse MKB ondernemingen, adviseurs of intermediairs Een persoon die op basis van inzet van eigen kennis en kunde bedrijven of overheden helpt bij de ontwikkeling van een energiepropositie., lokale energieorganisaties Een lokaal samenwerkingsverband van woningeigenaren of lokale partijen in de vorm van een energiecoöperatie, een BV of een stichting, met als doelstelling het stimuleren, faciliteren en realiseren van verduurzaming van woningen. of clusters. Onder cluster verstaan wij: een groep van MKB-ondernemingen of energieorganisaties die gezamenlijk energiemaatregelen bestemd voor de particuliere woningeigenaar aanbiedt of onder een gemeenschappelijke boodschap of naam gezamenlijk de particuliere woningeigenaar benadert.

Wat

Subsidie voor procesbegeleiding voorafgaand aan het ontwikkelen van een energiepropositie. Een energiepropositie is een straat-, wijk- of doelgroepbenadering, gericht op het stimuleren van particuliere woningeigenaren om energiemaatregelen te nemen.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  • Het ontwikkelen van een energiepropositie of ondersteuning daarbij.
  • Het opstellen van een businesscase of verdienmodel ten behoeve van het ontwikkelen van een energiepropositie.
  • De procesbegeleiding en ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van nieuwe clusters Cluster: een groep van MKB-ondernemingen of energieorganisaties die gezamenlijk energiemaatregelen bestemd voor de particuliere woningeigenaar aanbiedt of onder een gemeenschappelijke boodschap of naam gezamenlijk de particuliere woningeigenaar benadert. ten behoeve van het ontwikkelen van een energiepropositie.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380