Subsidie Lokale energie-initiatieven (Ubs 3.6)


Voor wie

Een rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een eenmanszaak of een kerkgenootschap. U mag ook aanvragen als u bezig bent om één van bovenstaande rechtsvormen te verkrijgen.

Wat

Subsidie voor een lokaal energie-initiatief in Overijssel. Het initiatief heeft als doel om energieopwekking en/of -besparing te realiseren.

Waarvoor

Voor drie fases van een lokaal energie-initiatief:

  • Fase 1: de activiteiten in de idee- en ontwerpfase van een energieproject.
  • Fase 2: het uitvoeren van een energieproject.
  • Fase 3: het professionaliseren van het lokale energie-initiatief tot een onderneming met toekomst.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80