Subsidie Stimulering actieve marktaanpak verduurzaming woningen (Ubs 3.8)


Voor wie

Gemeenten, organisaties en ondernemingen. Ook maatschappen, Vennootschappen onder firma, Commanditaire vennootschappen, eenmanszaken, zelfstandige ondernemers of kerkgenootschappen mogen aanvragen.

Wat

Subsidie om particuliere woningeigenaren te activeren om hun woning te verduurzamen.

Waarvoor

Voor activiteiten waarbij particuliere woningeigenaren geactiveerd worden om hun eigen woning te verduurzamen. De ambitie is om het energielabel van hun woning op ten minste label B te brengen.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Een aanvraag moet uiterlijk op 1 oktober 2019 door ons ontvangen zijn.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80