SNL-N Natuurbeheersubsidie


Voor wie

Natuurbeheerders: particuliere eigenaren van natuurgebieden, natuurorganisaties en Natuurcollectieven.

Wat

Subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapsbeheer in Overijssel.

Waarvoor

Voor het beheer van natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen zoals vastgelegd in het Natuurbeheersplan Overijssel 2017.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Indientermijn

Aanvragen kan tot en met uiterlijk op 31 december 2017.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380