Ruimtelijke kwaliteit groene omgeving, subsidie


Voor wie

Overijsselse gemeenten of rechtspersonen in de vorm van een stichting, vereniging of coöperatie van inwoners of omwonenden in Overijssel.

Wat

Subsidie voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. Voor participatie aan ruimtelijke ontwikkelingen met als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied.
  2. Voor het stimuleren van gebiedsgerichte ontwikkelingen met als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied van Overijssel die een voorbeeld kunnen zijn voor andere gebieden.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380