Innovatiedriehoek-Living lab, subsidie


Voor wie

Voor organisaties of ondernemingen.

Wat

Subsidie voor het stimuleren en zichtbaar maken van innovaties in de Innovatiedriehoek Dit betreft de projecten Hart van Zuid, Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente, High Tech Campus Thales en Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente. met behulp van een proeftuinfaciliteit.

Waarvoor

Voor het realiseren van een proeftuinfaciliteit Dit is een open innovatie-omgeving voor het testen van nieuwe of vernieuwde producten of diensten die zich in het ontwikkelstadium bevinden. Het testen gebeurt in een realistische omgeving. Er is ten minste één eindgebruiker en één ondernemer betrokken. in de Innovatiedriehoek.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt. U kunt niet meer aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380