Ontwikkelopgave Twickel, subsidie


Voor wie

Landbouwbedrijven met een vestiging op landgoed Twickel en Stichting Twickel in haar hoedanigheid als agrarisch gebruiker.

Wat

Subsidie voor maatregelen passend binnen de volgende vijf thema's:

 • Erven en gebouwen.
 • Bodem en water.
 • Optimaliseren van landbouwkavels.
 • Energie en asbest.
 • Beleef Twickel.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 • De sloop van kleine opstallen.
 • Maatregelen die een schuur, een stal of het agrarisch gebruik van een schuur of een stal verbeteren. Het dak moet minimaal 250 m2 asbest bevatten. Heeft u minder dan 250 m2 asbest dan kunt u een gezamenlijke aanvraag indienen.
 • Maatregelen die het gebruik van een erf bevorderen.
 • Een fysiek bodemonderzoek.
  Fysiek onderzoek in het veld naar de kwaliteit van de bodem en de waterhuishouding.
 • Maatregelen die voortkomen uit een bodemonderzoek.
 • Activiteiten die het gebruik van percelen of kavels bevorderen.
 • Energiebesparende maatregelen.
 • Realisatie van zonnepanelen.
 • Activiteiten die bijdragen aan de verbreding van de bedrijfsdoelen door gebruik te maken van de recreatieve waarde van het gebied Twickel.

Informatie over de subsidie

Meer informatie

Landgoed Twickel

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380