Subsidie Nieuwe makers Overijssel


Voor wie

Organisaties die zelf artistieke producties ontwikkelen, produceren en presenteren.

Wat

Subsidie.

Waarvoor

Voor het ontwikkelingstraject van een nieuwe Overijsselse maker of groep van nieuwe Overijsselse makers. De maker is de artistiek leider van een productie of degene die een kunstwerk maakt. De maker heeft zich nog niet of maar beperkt, niet langer dan drie jaar, als professional laten zien in de cultuursector. En er wordt ten minste één productie ontwikkeld en gepresenteerd.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de beleidsmedewerkster Cultuur. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Yvonne Hermus
Tel.: 038 499 8166

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80