Logistieke biomassaprojecten, subsidie (Ubs 3.4)


Voor wie

Iedereen aanvragen.

Wat

Subsidie voor het organiseren, plannen, leiden en uitvoeren van het oogsten en transporteren van biomassa en bio-energie. Bio-energie is elektriciteit, warmte of gas die gewonnen wordt uit organisch materiaal. Biomassa is organisch materiaal zoals hout, groente-, fruit- en tuinafval, rioolslib en mest.

Waarvoor

Voor de uitvoering van nieuwe logistieke biomassaprojecten. Het doel is de ketenprocessen bij biomassaprojecten te sluiten en te optimaliseren. Voorbeelden zijn: de inzameling van biomassa; voorbewerking, tussenopslag, transport, bewerking van biomassa of distributie van groene warmte, elektriciteit, groen gas, biogas, pyrolyse olie of biobrandstoffen naar de eindafnemer.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380