Subsidie Logistieke biomassaprojecten (Ubs 3.4)


Voor wie

Organisaties, ondernemingen, gemeenten of waterschappen.

Wat

Subsidie voor het organiseren, plannen, leiden en uitvoeren van het oogsten en transporteren van biomassa en bio-energie. Bio-energie is elektriciteit, warmte of gas die gewonnen wordt uit organisch materiaal. Biomassa is organisch materiaal zoals hout, groente-, fruit- en tuinafval, rioolslib en mest.

Waarvoor

Voor de uitvoering van nieuwe logistieke biomassaprojecten. Het doel is de ketenprocessen bij biomassaprojecten te sluiten en te optimaliseren. Voorbeelden zijn: de inzameling van biomassa; voorbewerking, tussenopslag, transport, bewerking van biomassa of distributie van groene warmte, elektriciteit, groen gas, biogas, pyrolyse olie of biobrandstoffen naar de eindafnemer.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80